... ...

Chính sách bảo mật

a) Mục đích thu thập thông tin:
● Họ và tên Khách hàng
● Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ, email và số điện thoại
● Quốc tịch
● Các thông tin khác liên quan tới khảo sát khách hàng và/hoặc các ưu đãi của chúng tôi

b) Phạm vi sử dụng thông tin:
● Xác nhận yêu cầu đặt phòng
● Xác nhận cho giao dịch có tiến hành thanh toán trực tuyến
● Mời khách hàng tham gia khảo sát về độ hài lòng đối với chúng tôi
● Gửi cho khách hàng email về các sản phẩm mới, ưu đãi đặt biệt và khuyến mãi và khách
hàng có thể quan tâm
● Phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc của khách hàng

c) Thời gian lưu trữ thông tin:
● Lưu trữ nội bộ không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho
Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

d) Đối tượng tiếp cận thông tin:
● Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền
được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
- Ban quản trị;
- Bộ phận chịu trách nhiệm về thông tin khách
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website www.hutmunnice.com: cổng thanh toán, đơn vị phát triển
website,...

● Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
● Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt
động
● Công ty nghiên cứu thị trường
● Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
● Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
● Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
● Khách hàng đồng ý hoặc không đồng ý, trong trường hợp cần thiết có thể yêu cầu khiếu nại việc lưu trữ, chỉnh sửa hoặc xoá bỏ thu thập thông tin cá nhân trên web site cũng nhưng những dịch vụ liên quan.
Cơ chế website của chúng tôi hoạt động chỉ có sử dụng thông tin người dùng để xác nhận thông tin đặt dịch vụ.
Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng khắc phục việc bảo mật lại thông tin.
Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
i) qua email mp.phuongnghi2006@gmail.com; hoặc
ii) điện thoại 0283 6256 5458
G. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC
THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Khi phát hiêṇ thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoăc̣ phạm vi, khách hàng vui lòng gửi email khiếu nại đến: mp.phuongnghi2006@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại 0283 6256 5458 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

CAM KẾT KHÁCH HÀNG

Chất lượng hoàn hảo

Giá cả tốt nhất

Bảo hành 100%

(Khi khách hàng không hài lòng bất cứ vấn đề nào về sản phẩm)

HOTLINE


HOTLINE:
028 6256 5458

 

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 67,096

Đang online1

FANPAGE

... ...