Sản phẩm NICE được cam kết bảo hành 100%.

Điều kiện bảo hành:

Khách hàng có thể được đổi trả miễn phí khi không hài lòng đến bất cứ vấn đề gì của sản phẩm.

Cách thức bảo hành:

- Khách hàng có thể comment trực tiếp trên website: hutmunnice.com

- Khách hàng có thể điện thoại cung cấp thông tin đến Hotline: 0906 417 591